Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jest jednostką budżetową działającą na podstawie Uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. Powyższa uchwała przekształciła dotychczasowy zakład budżetowy "Zarząd Domów Komunalnych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy i nadała jego nazwie obecne brzmienie.

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy działa na obszarze administracyjnym Dzielnicy Śródmieście. Przedmiotem jego działalności jest gospodarowanie powierzonymi zasobami komunalnymi, a w szczególności:

  • ewidencja budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów posesji i przynależnych urządzeń;
  • eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych;
  • gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami tych lokali;
  • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji zasobów komunalnych;
  • zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli.

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy obsługuje użytkowników powierzonych zasobów komunalnych, które stanowią własność i współwłasność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w zakresie:

  • zapewnienia dostaw energii, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
  • pobierania i rozliczania czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe;
  • utrzymywania stanu technicznego zasobów na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie;
  • współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020