Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
STATUS
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
Postępowanie w tokuPostępowanie w toku
Postępowanie unieważnionePostępowanie unieważnione
Postępowanie rozstrzygniętePostępowanie rozstrzygnięte
Wszelkie zapytania dotyczące postępowań prosimy kierować na adres: przetargi@zgn.waw.pl
Nr faks: (22) 33 66 192,
nr tel. (22) 33 66 126.
STATUS
Tryb postępowania
Numer postępowania
Rodzaj zamówienia
Termin składania ofert
Status Numer postępowania Przedmiot zamówienia Tryb postępowania
Data ogłoszenia

Termin składania ofert
Postępowanie unieważnioneTZ-192/U/M/18UWAGA!!!!! Postępowanie anulowane -Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie remontu nawierzchni podwórka przy ul.Nowogrodzkiej 19 Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)05.09.201817.09.2018 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-191/U/M/18Postępowanie anulowane!!! Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na remont lok. nr 28 i 30 w bud. Kopernika 4 polegający na ich połączeniu celem uzyskania niezależnego lok. nr 1Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)05.09.201817.09.2018 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-117/R/18Postępowanie Unieważnione!!! Remont nawierzchni podwórka wraz z murem oporowym, remontem inst.deszczowej oraz studzienek przy ul.Ludnej 3,3a,5,5a i 7 w Warszawie Przetarg nieograniczony27.08.201811.09.2018 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-190/U/M/18Postępowanie anulowane!!! Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na remont lokali nr 7a i 7b w budynku przy ul.Wilczej 18 polegający na ich scaleniu w jeden samodzielny lok.mieszkalnyArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)31.08.201811.09.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-189/R/M/18Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 11w budynku przy ul. Nowomiejska 11/13 w Warszawie Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)31.08.201811.09.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-184/U/M/18Opracowanie dokumentacji w zakresie koncepcji zagospodarowania podwórza pomiędzy budynkami przy ul.Czerniakowskiej 174,176,178 (+I i II oficyna),178a, Zagórnej 14,16 oraz Idźkowskiego 3,5/7 w WarszawieArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)28.08.201810.09.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-185/R/M/18Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 94 w budynku przy ul. S. Noakowskiego 10 w Warszawie Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)29.08.201810.09.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-186/R/M/18Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Koźlej 24/26 w Warszawie Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)29.08.201810.09.2018 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-181/U/M/18Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB i na remont podwórka z rozbiórką komórek gospodarczych przy ulicy Koszykowej 20 w Warszawie - postępowanie anulowaneArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)23.08.201810.09.2018 10:00
Postępowanie unieważnioneTZ-129/U/18Zagospodarowanie zielenią terenu boiska przy ul. M.Edelmana 5 w WarszawiePrzetarg nieograniczony29.08.201806.09.2018 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-130/U/18Zagospodarowanie terenu zielenią między budynkami przy ul. Dzielnej 7,7a, Nowolipki 12, Karmelicką 11 w WarszawiePrzetarg nieograniczony29.08.201806.09.2018 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-126/U/18Zagospodarowanie terenu zielenią między budynkami M.Edelmana 18,22 Miłą 15,17 w WarszawiePrzetarg nieograniczony28.08.201805.09.2018 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-127/U/18Zagospodarowanie terenu zielenią między budynkami przy ul. Zamenhofa 10,10a, Nalewki 5 w WarszawiePrzetarg nieograniczony28.08.201805.09.2018 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-124/U/18Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na remont murków oporowych, wymianę nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych w obrębie ulic: Bonifraterska 6, Świętojerska 16, Nowiniarska 1, Franciszkańska Przetarg nieograniczony28.08.201805.09.2018 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-128/U/18Zagospodarowanie terenu zielenią między budynkami przy ul. Anielewicza 15,17, Karmelicką 15 w WarszawiePrzetarg nieograniczony28.08.201805.09.2018 12:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-183/U/M/18Opracowanie dokumentacji projektowych oraz STWiORB na wykonanie izolacji akustycznej podłóg w lokalu mieszkalnych nr 33 w budynku przy ul. Okrąg 2 w WarszawieArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)23.08.201803.09.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-119/R/18Remont nawierzchni podwórka przy ul.Zagórnej 6/8 w WarszawiePrzetarg nieograniczony16.08.201831.08.2018 12:00
Postępowanie unieważnioneTZ-178/R/M/18Remont pustostanu ulica Nowogrodzka 40 lok. 14 w WarszawieArt. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)20.08.201831.08.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-179/D/M/18Dostawę 30 sztuk niszczarek HSM SECURIO B26 P4 z systemem automatycznego oliwienia dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Art. 4, pkt 8 PZP (poniżej 30 tys. Euro)24.08.201830.08.2018 10:00
Postępowanie rozstrzygnięteTZ-120/U/18Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont elewacji frontowej budynku przy ulicy Mokotowskiej 50 w Warszawie.Przetarg nieograniczony17.08.201827.08.2018 12:00
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony www.zgn.waw.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020