Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-068/R/17
Przedmiot zamówienia: Rozbiórka budynku garażowego przy ulicy L. Waryńskiego 9 w Warszawie wraz z remontem elewacji na scianach budynków przyległych do budynku garażowego

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert06.10.2017 13:00
Termin otwarcia ofert06.10.2017 13:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia7 tygodni od wprowadzenia
Wadium2.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena oferty-80%, okres udzielonej rękojmi-20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Do pobrania
AZ-068-17 Ogłoszenie
191.06 KB
AZ-068-17 SIWZ
1.36 MB
AZ-068-17 Decyzja administracyjna
745.68 KB
AZ-068-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót
639.17 KB
AZ-068-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót ath
5.86 KB
AZ-068-17 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
566.94 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa
10.13 MB
AZ-068-17 Informacja z otwarcia ofert
279.04 KB
AZ-068-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
323.6 KB
AZ-068-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
121.43 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020