Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-028/R/15
Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont budynku przy ul. Freta 16 w Warszawie (budynek będzie przeznaczony na Muzeum im. Marii Skłodowskiej Curie)

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert17.06.2015 09:00
Termin otwarcia ofert14.08.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia30.09.2016
Wadium50.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 85 % - okres udzielonej rękojmi – waga 15%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-028-15 Ogłoszenie
442 KB
AZ-028-15 SIWZ
1.32 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 11.1-11.7 do SIWZ - Przedmiary robót
10.68 MB
AZ-028-15 Przedmiary w wersji ath
88.05 KB
AZ-028-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiRORB
2.31 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Architektura
10.9 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA
9.7 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - KONSTRUKCJE
1.59 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - pb el
1.67 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt budowlany IS
4.2 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji
5.33 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
6.91 MB
AZ-028-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - PW el
5.65 MB
AZ-028-15 Załacznik nr 14 do SIWZ - Decyzje adminsitarcyjne
816.8 KB
AZ-028-15 Odp. na pytanie
242.17 KB
AZ-028-15 Architektura cz.1
9.41 MB
AZ-028-15 Architektura cz.2
9.65 MB
AZ-028-15 Architektura cz.3
3.61 MB
AZ-028-15 Odp. na pytania II
250.45 KB
AZ-028-15 Ogłoszenie o wyniku postępowania
498.23 KB
AZ-028-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
126.58 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019