Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-093/U/17
Przedmiot zamówienia: Sprzątanie i utrzymanie czystości siedzib ZGN Śródmieście oraz siedzib ZGN ADK

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert04.12.2017 12:00
Termin otwarcia ofert04.12.2017 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówienia02.01.2018 - 31.12.2019
Wadium6.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 60%, jakość uslugi - 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

Materiały związane z postępowaniem, tj. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty należy pobierać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego. Są one dostępne w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-093-17 Ogłoszenie
632.29 KB
AZ-093-17 SIWZ
1.43 MB
AZ-093-17 Zakres czynności
536.78 KB
AZ-093-17 Informacja z otwarcia ofert
818.39 KB
AZ-093-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania cz. 1 i 2
703.86 KB
AZ-093-17 Ogłoszenie o unieważnieniu postęopowania dla częsci przetargowej nr 1
342.75 KB
AZ-093-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część przetargowa nr 2
144.58 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019