Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-061/R/18
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu i naprawy budynku przy ulicy Siennej 45 w Warszawie oraz obiektów związanych z budynkiem. Uwaga! zmiana terminu składania ofert

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert18.06.2018 12:00
Termin otwarcia ofert18.06.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 15.12.2018 r.
Wadium20.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena oferty-60%, okres udzielonej rękojmi-40%
Termin związania ofertą30 dni

UWAGA!!! NASTĘPNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
TZ-061-18 Ogłoszenie
467.26 KB
TZ-061-18 SIWZ
1.49 MB
TZ-061-18 Decyzja
634.27 KB
TZ-061-18 Załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ Przedmiary robót
1.79 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SIWZ STWiORB
1.53 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 1
9.3 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 2
9.78 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 3
9.17 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 4
3.01 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 5
15.14 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ dok. proj. cz. 6
15 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 7
1.24 MB
TZ-061-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dok. proj. cz. 8
7.56 MB
TZ-061-18 Odpowiedź na pytanie
210.19 KB
TZ-061-18 Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert
184.23 KB
TZ-061-18 Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert II
181.56 KB
TZ-061-18 Pismo dot. przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert
179.21 KB
TZ-061-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
290.87 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020