Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-154/R/18
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem zabytkowego budynku mieszkalnego położonego na działce ew. nr 144, obręb 05-05-01 przy ulicy Poznańskiej 21 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert29.10.2018 12:00
Termin otwarcia ofert29.10.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaod 16 do 20 tygodni
Wadium6.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena-60%, termin wykonania -40%
Termin związania ofertą30 dni

 ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: Nazwę i adres Wykonawcy oraz Nazwę przedmiotu zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego  - dostępna w znajdującej się obok sekcji DO POBRANIA I część oraz pod adresem:

 https://drive.google.com/open?id=1pCBu1BBuou7Vmg8IhYYvFy_u689zqYhj     II część

Do pobrania
TZ-154-18 Ogłoszenie
570.49 KB
TZ-154-18 SIWZ
1.51 MB
TZ-154-18 Załacznik nr 7 STWiOR
832.44 KB
TZ-154-18 Decyzje administracyjne
1.42 MB
TZ-154-18 Informacja z otwarcia ofert
266.79 KB
TZ-154-18 Ogłoszenie wyniku postępowania
316.67 KB
TZ-154-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
113.39 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020