Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-073/U/17
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie utrzymania i urządzania zieleni stanowiących 100% własności m. st. Warszawy, administrowanych przez ZGN - w lalatch 2018-2019

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert25.10.2017 12:00
Termin otwarcia ofert25.10.2017 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia31.12.2019
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1. cena - 60% 2. rękojmia na posadzone drzewa ponad wymaganą roczną gwarancję - 20% 3. społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

Zakończonego aukcją elektroniczną

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Adres strony na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

Do pobrania
AZ-073 ogloszenie o zamowieniu
631.14 KB
AZ-073 SIWZ
2.57 MB
AZ-073-17 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
366.47 KB
AZ-073-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
458.27 KB
AZ-073-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
151.53 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019