Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-013/R/15
Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont budynku przy ul. Freta 16 w Warszawie (budynek będzie przeznaczony na Muzeum im. Marii Skłodowskiej Curie)

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert13.05.2015 09:00
Termin otwarcia ofert13.05.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia30.09.2016
Wadium50.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 85 % - okres udzielonej rękojmi – waga 15%
Termin związania ofertą30 dni

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-013-15 Ogłoszenie
420.79 KB
AZ-013-15 SIWZ
1.3 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 11.1-11.7 do SIWZ - Przedmiary robót
10.62 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiRORB
2.31 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Architektura
10.9 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA
9.7 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - KONSTRUKCJE
1.59 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - pb el
1.67 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt budowlany IS
4.2 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji
5.33 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
6.91 MB
AZ-013-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - PW el
5.65 MB
AZ-013-15 Załacznik nr 14 do SIWZ - Decyzje adminsitarcyjne
816.8 KB
AZ-013-15 Przedmiary w wersji ath
81.63 KB
AZ-013-15 Odp. na pytanie
267.59 KB
AZ-013-15 Odp. na pytania II
304.55 KB
AZ-013-15 rys. 16
341.55 KB
AZ-013-15 rys. 17
1.78 MB
AZ-013-15 rys. 18
699.6 KB
AZ-013-15 rys. 19
457.98 KB
AZ-013-15 rys. 26
543.14 KB
AZ-013-15 Freta 16 wentylacja mechaniczna - ath
40.3 KB
AZ-013-15 Odp. na pyt.
313.69 KB
AZ-013-15 rys. 20 - gabloty
269.49 KB
AZ-013-15 rys. 21 - zabudowa szaf elektr
331.13 KB
AZ-013-15 rys. 22 - porecz
314.86 KB
AZ-013-15 Odp. na pytania
426.13 KB
AZ-013-15 Modyfikacja - dołączenie warunków technicznych + zmiana terminu
1.12 MB
AZ-013-15 Pismo dot. załączników
130.43 KB
Załączniki nr 1-9 do SIWZ
172 KB
AZ-013-15 Odp. na pytanie (VII)
9.35 MB
AZ-013-15 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
407.01 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019