Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-005/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont 7 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących wł. m.st. W-wy administrowanych przez ZGN Śródmieście

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert09.03.2018 12:00
Termin otwarcia ofert09.03.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaI część: od 7 do 9 tyg. II część: od 7 do 9 tyg. III część: od 6 do 8 tyg.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 20% Termin wykonania zam. 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-005-18 Ogłoszenie
583.47 KB
AZ-005-18 SIWZ
1.34 MB
AZ-005-18 Załącznik nr 5.1-5.3 do SIWZ Przedmiary robót
10.77 MB
AZ-005-18 Załącznik nr 5.1-5.3 do SIWZ Przed.robot wersja Ath
74.92 KB
AZ-005-18 Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
4.67 MB
AZ-005-18 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5-
804.38 KB
AZ-005-18 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - część przetargowaj nr 2
338.53 KB
AZ-005-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania - cz.przet. 1 i 3
717.48 KB
AZ-005-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
142.29 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020