Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-074/U/16
Przedmiot zamówienia: Konserwacja w branży automatyka węzłów cieplnych w tym pogotowie techniczne w budynkach 100% wł. m.st. W-wy ZGN ADK 1-6 (2017-2019)

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert12.12.2016 09:00
Termin otwarcia ofert12.12.2016 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia31.12.2019
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)C1 cena jednostkowa ryczałtowa netto za konserwację 1 węzła dwufunkcyjnego miesięcznie i świadczenie pogotowia technicznego miesięcznie- waga 60%2)C2 cena jednostkowa ryczałtowa netto za konserwację 1 węzła c.o. i świadczenie pogotowia technicznego w trakcie sezonu grzewczego – waga 20% 3)C3 cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami) za prace przekraczające poza zakres konserwacji – waga 10 % 4)C4 czas przystąpienia do wykonywania usług od chwili otrzymania zgłoszenia – waga 10 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku,

przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-074-16 Ogłoszenie
277.9 KB
AZ-074-16 SIWZ
1.32 MB
AZ-074-16 Wykaz adresowy budynków
1.29 MB
AZ-074-16 Informacja z otwarcia ofert
390.21 KB
AZ-074-16 Ogłoszenie o wyniku postępowania
461.09 KB
AZ-074-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
147.28 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020