Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-016/R/15
Przedmiot zamówienia: Bednarska 9 i 11 - remont murków oporowych i ciągów pieszych oraz Bednarska 9 - remont schodów zewnętrznych

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaZamówienia do 30.000€
Termin składania ofert12.05.2015 09:00
Termin otwarcia ofert12.05.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia3 miesiące od daty wprowadzenia na teren robót
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 90 % - okres udzielonej rękojmi – waga 10%
Termin związania ofertą30 dni

UWAGA!!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-016-15 Ogłoszenie
377.96 KB
AZ-016-15 SIWZ
1.25 MB
AZ-016-15 Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Przedmiary robót
1.04 MB
AZ-016-15 Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Przedmiary robót
960.6 KB
AZ-016-15 Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiORB
607.96 KB
AZ-016-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt budowlany
1.66 MB
AZ-016-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt budowlany - rysunki
2.68 MB
AZ-016-15 Załącznik nr 13 do SIWZ - Decyzja adminsitracyjna
655.37 KB
AZ-016-15 Przedmiary robót wersji ath
9.99 KB
AZ-016-15 Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert
203.24 KB
AZ-016-15 Modyfikacja załączników
221.99 KB
AZ-016-15 Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Przedmiary robót (po modyfikacji)
811.54 KB
AZ-016-15 Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Przedmiary robót (po modyfikacji)
796.23 KB
AZ-016-15 Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiORB - zmiany konserwatora
115.87 KB
AZ-016-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt budowlanu - zmiany konserwatora
95.03 KB
AZ-016-15 Bednarska 9 i 11 - przedmiar wersja 3.ath
27.4 KB
AZ-016-15 Bednarska 9 schody - przedmiar wrersja 3.ath
16.93 KB
AZ-016-15 Ogłoszenie o wyniku postępowania
62.75 KB
AZ-016-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
135.54 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020