Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-027/R/15
Przedmiot zamówienia: Remont tarasu (wymiana warstw tarasowych, schodów i balustrad) przy budynku przy ul. L. Waryńskiego 9 w Warszawie.

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert10.06.2015 09:00
Termin otwarcia ofert10.06.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia30.09.2015
Wadium6.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 90% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 10 %
Termin związania ofertą30 dni

 

  ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO/207.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-027-15 ogłoszenie
418.22 KB
AZ-027-15 SIWZ
1.22 MB
AZ-027-15 przedmiary załacznik do SIWZ nr 10
1.43 MB
AZ-027-15 przedmiary w wersji w ATH
14.93 KB
AZ-027-15 STWiORB załącznik nr 11 do SIWZ
10.07 MB
AZ-027-15 dok. proj. wyk. konstrukcja załacznik do SIWZ nr 12
2.63 MB
AZ-027-15 dok. projekt. wyk. opis arch. załącznik do SIWZ nr 12
1.6 MB
AZ-027-15 dok.proj. karty mater. załacznik do SIWZ nr 12
2.51 MB
AZ-027-15 dok.proj. karty mater. załacznik do SIWZ nr 12
2.51 MB
AZ-027-15 dok.proj. zakres prac konserwatorksich załcznik do SIWZ nr 12
5.91 MB
AZ-027-15 dok.proj.bud. rys załacznik do SIWZ nr 12
8.29 MB
AZ-027-15 dok.proj.bud. rys załacznik do SIWZ nr 12
8.29 MB
AZ-027-15 dok.proj.bud. rys. arch cz.1 załacznik do SIWZ nr 12
5.64 MB
AZ-027-15 dok.proj.bud. rys. arch cz.2 załacznik do SIWZ nr 12
2.65 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud inwenteryzacja załacznik do SIWZ nr 12
2.71 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud inwenteryzacja załacznik do SIWZ nr 12
2.71 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud rysn.konstr. cz.1 załacznik do SIWZ nr 12
1.59 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud rysn.konstr. cz.1 załacznik do SIWZ nr 12
1.59 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud rysn.konstr. cz.2 załacznik do SIWZ nr 12
1.33 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud rysn.konstr. cz.2 załacznik do SIWZ nr 12
1.33 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud rysn.konstr. załacznik do SIWZ nr 12
2.92 MB
AZ-027-15 dokum.proj. bud rysn.konstr. załacznik do SIWZ nr 12
2.92 MB
AZ-027-15 dokumen.proj.wyk.rys.cz.1 załącznik do SIWZ nr 12
11.67 MB
AZ-027-15 dokumen.proj.wyk.rys.cz.2 załącznik do SIWZ nr 12
9.44 MB
AZ-027-15 dokumentacja dorojek. inwentaryzacja geodez. załacznik do SIWZ nr 12
977.08 KB
AZ-027-15 dokumentacja projekt. załaczn.do SIWZ nr 12
9.1 MB
AZ-027-15_dok_proj_bud_opis_zalSIWZ12_cz1
8.79 MB
AZ-027-15_dok_proj_bud_opis_zalSIWZ12_cz2
3.32 MB
AZ-027-15_dok_proj_bud_opis_zalSIWZ12_cz3
17.07 MB
AZ-027-15_dok_proj_bud_opis_zalSIWZ12_cz4
11.88 MB
AZ-027-15_dok_proj_bud_opis_zalSIWZ12_cz5
13.59 MB
AZ-027-15 Decyzja Administacyjna załącznik do SIWZ nr 13
754.6 KB
AZ-027-15 ogłoszenie o wyniku postępowania
446.06 KB
AZ-027-15 ogłoszenie o zawarciu umowy
125.68 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019