Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-079/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont bram i ogrodzenia pomiędzy bud. Świętokrzyska 11/21 i Warecka 8

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert05.07.2018 12:00
Termin otwarcia ofert05.07.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia16 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium1.500,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena- 60%; okres udzielonej rękojmi - 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-079-18 Ogłoszenie
609.61 KB
TZ-079-18 SIWZ
1.51 MB
TZ-079-18 Przedmiar robót
494.32 KB
TZ-079-18 STWiOR
137.99 KB
TZ-079-18 Dokumenntacja projektowa
9.18 MB
TZ-079-18 Informacja Bioz
746.88 KB
TZ-079-18 Dokumentacja fotograficzna
7.67 MB
TZ-079-18 Decyzja administracyjna
598.63 KB
TZ-079-18 Informacja z otwarcia ofert
293.26 KB
TZ-079-18 Ogłoszenie wyniku postępowania
328.41 KB
TZ-079-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
123.71 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020