Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-047/U/14
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy ul. Bednarskie 23 oraz Bonifraterskiej 6 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert20.05.2014 09:00
Termin otwarcia ofert20.05.2014 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia2 miesiące od dnia wprowadzenia na teren usług
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 100%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO/207.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: 1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-047 ogloszenie o zamowieniu
49.46 KB
AZ-047 SIWZ
374.24 KB
Az-047 formularz cenowy - zalacznik nr 1.1
68.97 KB
Az-047 formularz cenowy - zalacznik nr 1.2
61.46 KB
AZ-047 projekt zieleni - Bednarska 23
88.81 KB
AZ-047 projekt zagospodarowania terenu - Bonifraterska 6
310.9 KB
Az-047 projekt ogrodzenia zielencow - Bonifraterska 6
25.48 KB
Az-047 ogloszenie o wyniku postepowania
90.55 KB
AZ-047 ogloszenie o zawarciu umowy
25.46 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019