Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-017/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni podwórza oraz ogrodzenia przy budynku Wspólna 61 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert19.04.2017 09:00
Termin otwarcia ofert19.04.2017 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniamin. 6 tygodni - max. 10 tygodni
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena-60% okres udzielonej rękojmi-20% termin wykonania-20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-017-17 Ogłoszenie
454.49 KB
AZ-017-17 SIWZ
1.36 MB
AZ-017-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót
598.03 KB
AZ-017-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót
6.55 KB
AZ-017-17 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
788.06 KB
AZ-017-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa 1 cz
13.28 MB
AZ-017-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa 2 cz
17.03 MB
AZ-017-17 Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne dot. ogrodzenia placu budowy
367.57 KB
AZ-017-17 Informacja z otwarcia
293.97 KB
AZ-017-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
327.75 KB
AZ-017-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
118.52 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019