Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-008/R/16
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA i MODYFIKACJA! Marszałkowska 104a pawilon ZODIAK - przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert07.06.2016 09:00
Termin otwarcia ofert07.06.2016 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia30.06.2018
Wadium200.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 95% okres udzielonej rękojmi - 5%
Termin związania ofertą30 dni

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA SIWZ, II MODYFIKACJA SIWZ

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego  - dostępna w znajdującej się obok sekcji DO POBRANIA I część oraz pod adresem:

https://onedrive.live.com/redir?resid=14406233E9E3C9A1!115&authkey=!AKzqrq3rjr3ItE8&ithint=folder%2cpdf   II część

Można również odebrać odpłatnie w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104. 

Zapraszamy do ZGN do pobrania dokumentacji na płycie CD

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ulicy Szwoleżerów 5.

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: Nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przedmiotu zamówienia.

 

UWAGA!

ZGN Śródmieście zaprasza Wykonawców na prezentację projektów Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak oraz zagospodarowania otoczenia prowadzone przez Autorów projektów, które odbędzie się 5 maja 2016 r. (czwatrek) o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. 209.

Prosimy o zgłaszanie zamiaru uczestnictwa na prezentacji na adres e-mail'owy: przetargi @zgn.waw.pl   lub telefonicznie 22-33-66-112.

 

Do pobrania
AZ-008-16 Zał. 11 - Decyzja administracyjna
548.94 KB
AZ-008-16 Zał. 12 - porozumienie remontowe
573.92 KB
AZ-008-16 Zał. 13 SPECYFIKACJA ZODIAK_PW_ET_CAŁOŚĆ_10-04-2016
58.39 KB
AZ-008-16 Zał. 14.1 do SIWZ
17.05 KB
AZ-008-16 Zał. 14.2 do SIWZ
182.84 KB
AZ-008-16 akustyka, przedmiary, proj. drogowy
8.98 MB
AZ-008-16 architektura - errata
8.34 MB
AZ-008-16 architektura cz 1
3.94 MB
AZ-008-16 architektura cz. 2
10.63 MB
AZ-008-16 architektura cz. 3
8.34 MB
AZ-008-16 architektura cz. 4
9.44 MB
AZ-008-16 architektura cz. 5
9.53 MB
AZ-008-16 domofony - errata
1.13 MB
AZ-008-16 instalacje elektryczne - errata
9.74 MB
AZ-008-16 Instalacje elektryczne
6.62 MB
AZ-008-16 instalacje grzewcze i chłodu - errata
4.05 MB
AZ-008-16 Instalacje grzewcze i chłodu
3.96 MB
AZ-008-16 instalacje teletechniczne - errata
8.76 MB
AZ-008-16 instalacje teletechniczne
7.36 MB
AZ-008-16 instalacje wentylacji i klimatyzacji - errata
3.01 MB
AZ-008-16 instalacje wod-kan - errata
3.89 MB
AZ-008-16 instalacje wod-kan
3.89 MB
AZ-008-16 konstrukcja cz. 1
9.23 MB
AZ-008-16 konstrukcja cz. 2
3.16 MB
AZ-008-16 PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ŚWIATŁOWODU
1.17 MB
AZ-008-16 projekta dla Orange
1.34 MB
AZ-008-16 przedmiary - errata
399.86 KB
AZ-008-16 przyłacze c.o.
3.95 MB
AZ-008-16 przyłącza wod-kan, teletechn.
5.48 MB
AZ-008-16 przyłącze sieci cieplnej - errata
3.96 MB
AZ-008-16 uzgodnienia - errata
1.4 MB
AZ-008-16 wentylacja i klimatyzacja
2.93 MB
AZ-008-16 wezeł cieplny
8.4 MB
AZ-008-16 węzeł cieplny - automatyka - errata
1.79 MB
AZ-008-16 węzeł cieplny - errata
4.66 MB
AZ-008-16 Harmonogram dyrektywny
675.34 KB
AZ-008-16 Ogłoszenie
574.24 KB
AZ-008-16 SIWZ
1.99 MB
AZ-008-16 Modyfikacja SIWZ
518.09 KB
AZ-008-16 Uzupełnienie dokumentacji
3.28 MB
AZ-008-16 II Modyfikacja SIWZ
294.48 KB
AZ-008-16 Pawilon Zodiak - ins. teletechniczne - przedmiar
5.75 MB
AZ-008-16 KALATA ARCHITEKCI s.c - Pawilon Zodiak - ins. elektryczne - przedmiar
308.04 KB
AZ-008-16 Odpowiedź na pytanie
352.47 KB
AZ-008-16 Odpowiedzi na pytania II
889.85 KB
AZ-008-16 rysunek 106-PW-A-FA-D-814
307.63 KB
AZ-008-16 Załączniki w formie edytowalnej
209 KB
AZ-008-16 Odpowiedzi na pytania III
614.86 KB
AZ-008-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
385.84 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020