Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-086/R/19
Przedmiot zamówienia: wykonanie przebudowy lokalu użytkowego na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej „POKOLENIA” w budynku przy al. Armii Ludowej 9 (L.Kaczyńskiego 9) w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert09.09.2019 12:00
Termin otwarcia ofert09.09.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 10 grudnia 2019 r.
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena - 60% Okres udzielonej rękojmi - 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.5481.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-086 -19 Ogłoszenie
663.84 KB
TZ-086-19 SIWZ
1.48 MB
TZ-086-19 Przedmiary
1.53 MB
TZ-086-19 Przedmiary ATH
22.28 KB
TZ-086-19 STWiOR
834.28 KB
TZ-086-19 Dokumemntacja PB cz. 1
9.75 MB
TZ-086-19 Dokumentacja PB cz. 2
1.27 MB
TZ-086-19 Dokumentacja PW architektura
10.44 MB
TZ-086-19 Dokumentacja PW elektryka
1.36 MB
TZ-086-19 Dokumentacja PW sanitarna
3.38 MB
TZ-086-19 Decyzje administracyjne
2.31 MB
TZ-086-19 Wizualizacja
1019.99 KB
TZ-086-19 Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej
43.58 KB
TZ-086-19 Wskazówki dot. montażu centrali wentylacyjnej
423.73 KB
TZ-086-19 Informacja z otwarcia ofert
252.64 KB
TZ-086-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania
324.08 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020