Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-087/R/19
Przedmiot zamówienia: Zastępcze usunięcie usterek (prace nawierzchniowe, tynki i malowanie) stwierdzonych w okresie rękojmi - remont Placu Prostokątnego między budynkami przy ul. Nowolipie 6 i 7A w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert16.09.2019 12:00
Termin otwarcia ofert16.09.2019 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia4 tygodnie od wprowadzenia na teren budowy
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-087-19 Ogłoszenie
643.82 KB
TZ-087-19 SIWZ
1.43 MB
TZ-087-19 Przedmiar
135.68 KB
TZ-087-19 Przedmiar ATH
2.34 KB
TZ-087-19 SWiORB
9.89 MB
TZ-087-19 Dokumentacja projektowa
9.23 MB
TZ-087-19 Decyzja administracyjna
170.59 KB
TZ-087-19 Informacja z otwarcia ofert
287.3 KB
TZ-087-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania
309.11 KB
TZ-087-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
119.35 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020