Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-018/R/16
Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie więźby dachowej i stropów w budynku Próżna 14

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert05.07.2016 09:00
Termin otwarcia ofert05.07.2016 09:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 30.11.2016 r.
Wadium5.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 95 % - okres udzielonej rękojmi – waga 5%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-018-16 Ogłoszenie
844.36 KB
AZ-018-16 SIWZ
1.33 MB
AZ-018-16 Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót
924.76 KB
AZ-018-16 Załacznik nr 12 do SIWZ - STWiORB
1.08 MB
AZ-018-16 Załacznik nr 13 do SIWZ - dok. projektowa PB (1)
8.71 MB
AZ-018-16 Załacznik nr 13 do SIWZ - dok. projektowa PB (2)
7.23 MB
AZ-018-16 Załacznik nr 13 do SIWZ - dok. projektowa PB (3)
6.17 MB
AZ-018-16 dok.fotograficzna dach
1.46 MB
AZ-018-16 dok.fotograficzna kl.2
1.46 MB
AZ-018-16 dok.fotograficzna kl.3
1.46 MB
AZ-018-16 dok.fotograficzna kl.4
701.67 KB
AZ-018-16 dok.fotograficzna kl.5
701.67 KB
AZ-018-16 dok.fotograficzna poddasze
1.46 MB
AZ-018-16 dok.fotograniczna pietra
7.48 MB
AZ-018-16 Załacznik nr 14 do SIWZ - Decyzja adminsitarcyjna (SKZ + WAB)
762.07 KB
AZ-018-16 Pismo - informacja o wycenie
105.25 KB
AZ-018-16 Odp. na pytanie
233.54 KB
AZ-018-16 Odp. na pytanie II
209.68 KB
AZ-018-16 Załączniki 1-9 do SIWZ
150.5 KB
AZ-018-16 Ogłoszenie o wyniku postępowania
315.38 KB
AZ-018-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
118.62 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019