Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-056/U/16
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!!!! na stronie znajduje się odpowiedź na zpytanie + SIWZ po modyfikacji na świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia technicznego w branży sanitarnej w budynkacj należących w100% do m. st. Warszawy

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert23.12.2016 09:00
Termin otwarcia ofert23.12.2016 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówienia31.12.2019
Wadium19.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1. cena jednostkowa roboczogodziny netto (z narzutami) - 70% 2. cena jednostlkowa pogotowia technicznego nett - 20% 3. czas reakcji od momentu zgłoszenia do momentu przystąpienia do wykonania usługi - 10%
Termin związania ofertą60 dni

UWAGA!!! na stronie znjduje się odpowiedź na zapytanie foertowe wraz z mofikacją SIWZ

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO/209.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: 1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-056 ogloszenie o zamowieniu
692.64 KB
AZ-056 SIWZ
3.27 MB
AZ-056 odpowiedź na zapytanie ofertowe + SIWZ po modyfikacji
2.83 MB
AZ-056 zbiorcze zestawienie ofert
287.16 KB
AZ-056 ogloszenie o wyniku pstępowania
384.37 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019