Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-086/U/16
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych - UWAGA !!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert15.12.2016 09:00
Termin otwarcia ofert15.12.2016 09:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejTak
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia31.12.2017
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie)cena– waga 60% liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy (bezpośredniej usłudze) na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, wg stanu na dzień 31.10.2016 r – waga 40 %
Termin związania ofertą30 dni

UWAGA !!!! zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-086-16 Ogłoszenie
284.67 KB
AZ-086-16 SIWZ
1.17 MB
AZ-086-16 Odp. na pytania
597.8 KB
AZ-086-16 Informacja z otwarcia ofert
349.43 KB
AZ-086-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
387.08 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019