Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-009/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont placu prostokąctego między budynkami Nowolipie 7a i Nowolipie 6 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert14.03.2017 09:00
Termin otwarcia ofert14.03.2017 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaod 9 tygodni do 18 tygodni
Wadium6.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 60 % okres udzielonej rękojmi - 30% termin wykonania - 10%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000EURO

Materiały związane z postępowaniem, tj. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty należy pobierać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego. Są one dostępne w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-009-17 Ogłoszenie
276.5 KB
AZ-009-17 SIWZ
1.41 MB
AZ-009-17 Dokumentacja projektowa
9.23 MB
AZ-009-17 Decyzja administracyjna
170.59 KB
AZ-009-17 STWiOR
9.89 MB
AZ-009-17 Przedmiar robót
1021.64 KB
AZ-009-17 Odpowiedź na pytanie
271.11 KB
AZ-009-17 Informacja z otwarcia ofert
331.76 KB
AZ-009-17 Ogłoszenie wyniku postępowania
152.75 KB
AZ-009-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
112.16 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019