Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-011/U/17
Przedmiot zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji terenów Zakładu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Sródmieście m. st. Warszawy do ogólnomiejskiej bazy zieleni ArcZieleń

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert04.05.2017 10:00
Termin otwarcia ofert04.05.2017 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia01.10.2018
Wadium4.300,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 100 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000 EURO

Zakończonego aukcją elektroniczną

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Adres strony na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl

Do pobrania
AZ-011 ogłoszenie o zamówieniu
86.16 KB
AZ-011 SIWZ
2.57 MB
AZ-011 odpowiedź na zapytania ofertowe
75.05 KB
AZ-011 zbiorcze zestawienie ofert
47.24 KB
AZ-011 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
93.15 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019