Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-018/R/15
Przedmiot zamówienia: Modyfikacja terminu Remont drogi dojazdowej, podwórka i kanalizacji deszczowej na terenie przy ulicy Myśliwieckiej 11 w Warszawie.

StatusOgłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert11.05.2015 10:00
Termin otwarcia ofert11.05.2015 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia3 miesiące
Wadium4.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 90% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 10 %
Termin związania ofertą30 dni

 MODYFIKACJA TERMINU
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO/207.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:                                                   
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-018-15 ogłoszenie
379.1 KB
AZ-018-15 SIWZ
1.21 MB
AZ-018-15 przedmiary załącznik do SIWZ nr 10
568.28 KB
AZ-018-15 STWiORB załącznik do SIWZ nr 11
129.95 KB
AZ-018-15 Dokumentacja projektowa załacznik do SIWZ nr 12
13.07 MB
AZ-018-15 Decyzja Administracyjna załącznik do SIWZ nr 13
84.77 KB
AZ-018 modyfikacja terminu
236.79 KB
AZ-018-15 odpowiedzi na pytania+ modyfikacja
331.19 KB
AZ-018-15 modyfikacja załącznika nr 10 - przedmiary
1.88 MB
AZ-018-15 wynik postępowania
82.82 KB
AZ-018-15 ogłoszenie o wyniku postępowania.
218.02 KB
AZ-018-15 Ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf
121.34 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019