Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-083/R/17
Przedmiot zamówienia: Dokończenie remontu nawierzchni podwórza oraz ogrodzenia przy budynku Wspólna 61 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert20.11.2017 14:15
Termin otwarcia ofert20.11.2017 14:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaw terminie do dnia 11.12.2017 r.
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena ofery-80% okres udzielonej rękojmi-20%
Termin związania ofertą30 dni

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Do pobrania
AZ-083-17 Ogłoszenie
176.21 KB
AZ-083-17 SIWZ
1.33 MB
AZ-083-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiar robót
134.49 KB
AZ-083-17 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
788.06 KB
AZ-083-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa 1 cz
13.28 MB
AZ-083-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa 2 cz
17.03 MB
AZ-083-17 Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne dot. ogrodzenia placu budowy
367.57 KB
AZ-083-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
280.7 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2018