Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-051/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont budynku (klatki schodowej) przy ul. Pięknej 66a w Warszawie, w zakresie ochrony przeciwpożarowej

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert06.09.2017 09:00
Termin otwarcia ofert06.09.2017 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium4.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 80%, okres udzielonej rękojmi - 20%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Do pobrania
AZ-051-17 Ogłoszenie
181.94 KB
AZ-051-17 SIWZ
1.34 MB
AZ-051-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót
1.46 MB
AZ-051-17 Załącznik nr 5 do SIWZ Piękna 66a dostosowanie kl. sch. do p.poż ath
6.19 KB
AZ-051-17 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
222.93 KB
AZ-051-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa cz. 1
2.06 MB
AZ-051-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa cz. 2
3.17 MB
AZ-051-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa cz. 3
1.33 MB
AZ-051-17 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 4
2.31 MB
AZ-051-17 Ogłoszenie o wyniku postępowania
287.32 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019