Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-132/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont łuku bramowego pomiędzy budynkami Krzywe Koło 12/14a, Krzywe Koło 14/16

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert25.09.2018 14:00
Termin otwarcia ofert25.09.2018 14:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia2 miesiące
Wadium600,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena - 60%, okres udzielonej rękojmi-40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-132-18 Ogłoszenie
588.58 KB
TZ-132-18 SIWZ
1.82 MB
TZ-132-18 Przedmiar w wersji ath
24.37 KB
TZ-132-18 Załacznik nr 5
375.69 KB
TZ-132-18 Załacznik nr 6
352.65 KB
TZ-132-18 Załacznik nr 7 (projekt budowlany)
8.86 MB
TZ-132-18 Załacznik nr 7 (projekt wykonawczy)
8.87 MB
TZ-132-18 Decyzje administracyjne
439.8 KB
TZ-132-18 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
275.09 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020