Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-104/R/2019
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4/0,23kV z elementami infrastruktury oświetlenia na terenie pomiędzy ul.: Świętojerska 12, Ciasna 3A, Ciasna 5 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert22.10.2019 12:00
Termin otwarcia ofert22.10.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 20.12.2019 r. od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium600,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1) cena– waga 60% 2) termin realizacji – waga 40 %
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-104-19 Ogłoszenie
672.98 KB
TZ-104-19 Przedmiar ATH
4.91 KB
TZ-104-19 SIWZ
1.5 MB
TZ-104-19 Przedmiar
477.02 KB
TZ-104-19 STWiORB
2 MB
TZ-104-19 Projekt budowlany
15.24 MB
TZ-104-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
292.21 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020