Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-012/R/17
Przedmiot zamówienia: Wymiana wodomierzy na wodomierze radiowe

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert16.03.2017 10:00
Termin otwarcia ofert16.03.2017 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówienia12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium6.700,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena-100%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Materiały związane z postępowaniem, tj. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty należy pobierać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego. Są one dostępne w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-012-17 Ogłoszenie
541.34 KB
AZ-012-17 SIWZ
2.6 MB
AZ-012-17 STWiOR
440.98 KB
AZ-012-17 modyfikacja SIWZ
175.25 KB
AZ-012-17 STWiOR po modyfikacji
509.83 KB
AZ-012-17 Odpowiedź na pytania
232.15 KB
AZ-012-17 Odpowiedź na pytania II
561.93 KB
AZ-012-17 Informacja z otwarcia ofert
427.63 KB
AZ-012-17 Ogłoszenie wyniku postepowania
670.61 KB
AZ-012-17 Wynik postępowania po ponowieniu czynności badania i oceny ofert
753.96 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019