Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-010/R/16
Przedmiot zamówienia: UWAGA!! modyfikacja SIWZ t - wymiana instalacji zimnej wody, kanalizacji, centralnej ciepłej wody, ( z montażem wodomierzy z odczytem radiowym) oraz instalacji elektrycznej przeciwporażeniowej w budynku przy ulicy Siennej 43 w Warszawie.

StatusPostępowanie w toku
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert23.05.2016 10:00
Termin otwarcia ofert23.05.2016 10:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia5 miesięcy
Wadium2.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1)cena– waga 90% 2)okres udzielonej rękojmi – waga 10 %
Termin związania ofertą30 dni

 UWAGA!!!! modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-010-16 ogłoszenie
381.98 KB
AZ-010-R-16 SIWZ
1.36 MB
AZ-010-16 dokum.projekt. załacznik nr 13
1.72 MB
AZ-010-16 przedmiary zalacznik nr 11
1.78 MB
AZ-010-16 STWiORB załacznik nr 12
166.4 KB
AZ-010-16 wytyczne załącznik nr 14
385.43 KB
AZ-010-16 odpowiedz na zapytanie ofertowe + modyfikacja SIWZ
886.06 KB
AZ-010-16 ogłoszenie o wyniku postępowania
377.1 KB
AZ-010-16 ogłoszenie o zawarciu umowy
152.93 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019