Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: TZ-119/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni podwórka przy ul.Zagórnej 6/8 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert31.08.2018 12:00
Termin otwarcia ofert31.08.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia10 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena 60% Okres udzielonej rękojmi 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-119-18 Ogłoszenie
543.45 KB
TZ-119-18 SIWZ
1.49 MB
TZ-119-18 Załacznik nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót
285.3 KB
TZ-119-18 Załacznik nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót wersja Ath
11.18 KB
TZ-119-18 Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
249.47 KB
TZ-119-18 Załacznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz.1
15.84 MB
TZ-119-18 Załacznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz.2
1.8 MB
TZ-119-18 Załacznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz.3
15.75 MB
TZ-119-18 Informacja z otwarcia ofert -art. 86 ust. 5
275.35 KB
TZ-119-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania
323.85 KB
TZ-119-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
101.61 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020