Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-111/R/19
Przedmiot zamówienia: Wykonanie siłowni plenerowej jako elementu objętego projektem zagospodarowania terenu między budynkami: L. Zamenhofa 10, 10A, Nalewki 5 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert31.10.2019 12:00
Termin otwarcia ofert31.10.2019 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 18.12.2019 r.
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenieCena - 60% Okres udzielonej rękojmi - 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
TZ-111-19 Ogłoszenie
629.35 KB
TZ-111-19 SIWZ
1.43 MB
TZ-111-19 Przedmiar
393.99 KB
TZ-111-19 Przedmiar ATH
2 KB
TZ-111-19 Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiORB
373.36 KB
TZ-111-19 Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja techniczna
1.3 MB
TZ-111-19 Odpowiedź na wniosek Wykonawcy
120.67 KB
TZ-111-19 Formularz ofertowy + załączniki
72.64 KB
TZ-111-19 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
600.09 KB
TZ-111-19 Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2
424.44 KB
TZ-111-19 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3
381.2 KB
TZ-111-19 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
288.78 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020