Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-117/U/2019
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia tech. w branży sanitarnej w bud. należących w 100%do m.st. Warszawy oraz lok. włas. m.st. W-wy znających się w bud. wspól. na terenie ZGN Śródmieście ADK 1,4,5,6

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaUsługi
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert20.11.2019 12:00
Termin otwarcia ofert20.11.2019 14:00
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychTak
Termin wykonania zamówieniaod 2020-01-01 do 2021-12-31
Wadium7.200,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie1) cena jednostkowa roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami)- 50 % 2) cena jednostkowa pogotowia technicznego netto – 10% 3) czas przystąpienia do wykonania usług od chwili otrzymania zgłoszenia-40%
Termin związania ofertą60 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE OGŁASZA ZAMÓWIENIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 221.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem :

https://zgnwaw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/148824/swiadczenie-uslug-konserwacyjnych-oraz-pogotowia-technicznego-w-branzy-sanitarnej-w-budynkach-nalezacych-w-100-do-m-st-warszawy-oraz-w-lokalach-100-wlasnosci-m-st-warszawy-znajdujacych-sie-w-budynkach-wspolnotowych-na-terenie-zakladu-gospodarowania

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020