Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-006/R/15
Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku użytkowego przy ulicy Karmelickiej 26 wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych oraz studzienkami przy oknach piwnicznych

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert27.03.2015 09:00
Termin otwarcia ofert27.03.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia4 miesiące od daty wprowadzenia na teren budowy
Wadium2.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 90% - okres udzielonej rękojmi - waga 10%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego.
Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku,
przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-006-15 Ogłoszenie
761.22 KB
AZ-006-15 SIWZ
1.21 MB
AZ-006-15 Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót
1.32 MB
AZ-006-15 Załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
4.29 MB
AZ-006-15 Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiORB
105.49 KB
AZ-006-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - Decyzja administracyjna
565.05 KB
AZ-006-15 Odp. na pytanie
238.71 KB
AZ-006-15 Przedmiary robót w wersji ath
19.01 KB
AZ-006-15 Ogłoszenie o wyniku postępowania
147.16 KB
AZ-006-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
125.29 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019