Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-012/R/15
Przedmiot zamówienia: Kanonia 16/18,20/22,24/26 - remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem dachów

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert30.04.2015 09:00
Termin otwarcia ofert30.04.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 30.09.2015 r. od daty wprowadzenia na teren budowy
Wadium9.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 85 % - okres udzielonej rękojmi – waga 15%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego. Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku,
przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-012-15 Ogłoszenie
437.78 KB
AZ-012-15 SIWZ
1.29 MB
AZ-012-15 Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiary robót
4.61 MB
AZ-012-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - STWiORB
1.24 MB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Opis
14.28 MB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Opis - PW
2 MB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Opis - PB
1.93 MB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - Rys.1-15
9.92 MB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - rys.16-18
229.45 KB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - rys.19-24
843.04 KB
AZ-012-15 Załacznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa - rys.25-30
2.7 MB
AZ-012-15 Załącznik nr 14 do SIWZ - Decyzje administracyne (Pozwolenie na budowę oraz Postanowienie SKZ)
651.79 KB
AZ-012-15 Przedmiary robót w wersji Ath
39.35 KB
AZ-012-15 Odp. na pytania
422.47 KB
AZ-012-15 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie
360.42 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019