Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-011/R/15
Przedmiot zamówienia: Karowa 20 - wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwodnej zewn. ściany budynku na poziomie niskiego parteru

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert03.04.2015 09:00
Termin otwarcia ofert03.04.2015 09:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia6 tygodni od daty wprowadzenian na teren robót
Wadium1.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie- cena - waga 90 % - okres udzielonej rękojmi – waga 10%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.186.000 EURO

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego.
Jest ona dostępna w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA lub odebrać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku,
przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

Do pobrania
AZ-011-15 Ogłoszenie
767.27 KB
AZ-011-15 SIWZ
1.17 MB
AZ-011-15 Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót
1.21 MB
AZ-011-15 Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiORB
452.27 KB
AZ-011-15 Załącznik nr 12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
1.05 MB
AZ-011-15 Ogłoszenie o wyniku postępowania
207.13 KB
AZ-011-15 Ohłoszenie o udzieleniu zamówienia
126.94 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019