Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-013/R/18
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu między budynkami L. Zamenhofa 10, 10a i Nalewki 5 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert23.03.2018 12:00
Termin otwarcia ofert23.03.2018 12:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia16 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót
Wadium10.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena-60%, okres udzielonej rękojmi-40%
Termin związania ofertą30 dni

Modyfikacja warunków udziału w postepowaniu oraz Załącznika nr 3 do SIWZ-ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-013-18 Ogłoszenie
433.05 KB
AZ-013-18 SIWZ
1.4 MB
AZ-013-18 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiar robót
1.11 MB
AZ-013-18 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót ath
8.12 KB
AZ-013-18 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
1.5 MB
AZ-013-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 1
10.76 MB
AZ-013-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 2
8.31 MB
AZ-013-18 Odpowiedź na pyt.+modyfikacja zał. nr 3 do SIWZ
252.15 KB
AZ-013-18 Istotne postanowienia umowy po modyfikacji
518.55 KB
AZ-013-18 Informacja z otwarcia ofert
281.28 KB
AZ-013-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania
266.31 KB
AZ-013-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
109.78 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020