Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Numer postępowania: AZ-016/R/17
Przedmiot zamówienia: Remont tarasu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej na poziomie I pietra bud. Nowolipki 9b

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert19.04.2017 09:00
Termin otwarcia ofert19.04.2017 09:30
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniaod 8 do 12 tygodni (kryterium)
Wadium3.500,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena - 605; okres udzielonej rękojmi - 20%; termin wykonania - 20%
Termin związania ofertą30 dni

 

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

 OGŁASZA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.225.000 EURO

Materiały związane z postępowaniem, tj. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty należy pobierać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego. Są one dostępne w znajdującej się obok, sekcji DO POBRANIA. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

 

Do pobrania
AZ-016-17 Ogłoszenie
470.44 KB
AZ-016-17 SIWZ
1.38 MB
AZ-016-17 Załącznik nr 5 Przedmiar robót
1.05 MB
AZ-016-17 Załącznik nr 6 STWiOR
354 KB
AZ-016-17 Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa
7.72 MB
AZ-016-17 Załącznik nr 8 ekspertyza techniczna
1.67 MB
AZ-016-17 Załącznik nr 9 Decyzje administracyjne
172.59 KB
AZ-016-17 Informacja z otwarcia ofert
317.7 KB
AZ-016-17 Ogłoszenie wyniku postępowania
138.06 KB
AZ-016-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
125.81 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2019