Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: AZ-027/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont drogi dojazdowej oraz wymiana nawierzchni podwórza przy budynkach: Marszałkowska 10/16, al. J. Ch. Szucha 11 w Warszawie

StatusPostępowanie unieważnione
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert19.04.2018 13:00
Termin otwarcia ofert19.04.2018 13:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówienia12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren robót.
Wadium6.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena oferty-60%, okres udzielonej rękojmi-40%.
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

Do pobrania
AZ-027-18 Ogłoszenie
405.09 KB
AZ-027-18 SIWZ
1.4 MB
AZ-027-18 Decyzja
648.92 KB
AZ-027-18 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót ath
6.79 KB
AZ-027-18 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót
527.95 KB
AZ-027-18 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
1.63 MB
AZ-027-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa PB
13.66 MB
AZ-027-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa PW
13.66 MB
AZ-027-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania
284.63 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020