Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
tel. (22) 33 66 120
fax (22) 841 47 35
Znajdź nas na Facebooku Instagram
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek, 8ºº — 16ºº
Plany zamówień publicznych
Numer postępowania: TZ-110/R/18
Przedmiot zamówienia: Remont elewacji budynku przy ulicy Górnośląskiej 41 w Warszawie

StatusPostępowanie rozstrzygnięte
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
ZamawiającyZGN
Wartość zamówieniaPrzetargi do kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Termin składania ofert09.08.2018 12:00
Termin otwarcia ofert09.08.2018 12:15
Możliwość złożenia oferty wariantowejNie
Zgoda na składanie ofert częściowychNie
Termin wykonania zamówieniado dnia 30.112018 r.
Wadium3.000,00 zł
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczeniecena oferty - 60%, okres udzielonej rękojmi - 40%
Termin związania ofertą30 dni

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5.548.000 EURO

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.zgn.waw.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5.

 

Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

1) Nazwę i adres Wykonawcy

2) Nazwę przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Do pobrania
TZ-110-18 Ogłoszenie
404.11 KB
TZ-110-18 SIWZ
1.53 MB
TZ-110-18 Decyzja I
546.44 KB
TZ-110-18 Decyzja II
660.56 KB
TZ-110-18 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót ath
8.15 KB
TZ-110-18 Załącznik nr 5 do SIWZ Przedmiary robót
1.49 MB
TZ-110-18 Załącznik nr 6 do SIWZ STWiORB
250.1 KB
TZ-110-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 1
3.21 MB
TZ-110-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 2
492.17 KB
TZ-110-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 3
16.26 MB
TZ-110-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 4
10.6 MB
TZ-110-18 Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa cz. 5
1.43 MB
TZ-110-18 Informacja z otwarcia ofert
269.23 KB
TZ-110-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania
310.18 KB
TZ-110-R-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
130.15 KB

Proszę podać adres e-mail.

O nas | Lokale użytkowe | Lokale mieszkalne | Nieruchomości | Wspólnoty | Zamówienia publiczne
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
©GRAFFIDEA 2020