Zaloguj do eBOK
 • Dostępność
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:
  Wyczyść

  Deklaracja dostępności

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – www.zgn.waw.pl

  Data publikacji strony internetowej: 2021-04-06

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany) niedostępne cyfrowo.
  2. Niektóre dokumenty w formie Word niedostępne cyfrowo. W miarę możliwości pliki będą przekształcane.
  3. Nie wszystkie elementy spełniają wymagania minimalnego kontrastu – należy zastosować opcję zmiany kontrastu.
  4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  6. Część z opublikowanych zdjęć i infografik nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
  8. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  9. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
  10. Niektóre elementy interfejsu zawierające tekst lub obrazy tekstu, nie mają etykiet w nazwie.
  11. Podczas nawigacji klawiaturą może nastąpić blokada.
  12. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami.
  13. Nie ma sugestii korekty błędów przy wprowadzaniu danych do formularza.
  14. Nie ma możliwości pominięcia bloków.

  Wyłączenia:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Niektóre treści powstały poza Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację zaktualizowano dnia: 2021-04-06

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Skróty klawiaturowe
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kowalska, kowalska.magdalena@zgn.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 33 66 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy znajdują się w 10 lokalizacjach:

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się przy ul. Szwoleżerów 5, 200m od ul. Czerniakowskiej.
  Pieszo
  Dojścia piesze ulicą Szwoleżerów. Od ulicy Szwoleżerów do budynku prowadzi ciąg pieszo-jezdny od strony zachodniej oraz pieszy od strony wschodniej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. blokada parkingowa.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.2,5 km. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Agrykola 01 (kierunek EC Siekierki: 108, 162), Szwoleżerów 04 (kierunek Trasa Łazienkowska: 108,162) w odległości do 200 m.
  Samochodem
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w pobliżu wejścia do budynku.
  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl
  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Do wejścia do budynku prowadzi pochylnia wjazdowa dla osób na wózkach oraz schody dla osób poruszających się samodzielnie. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest przycisk do dzwonka powiadamiającego pracowników o interesancie ze szczególnymi potrzebami. Dojście piesze jest równe.
  Hol wejściowy jest przystosowany do wjazdu wózkiem. W holu funkcjonuje kontrola dostępu. Kancelaria znajduje się po prawej stronie w bardzo bliskiej odległości od wejścia do budynku. Na wprost od wejścia znajduje się pokój dla gości, gdzie w komfortowych warunkach można porozmawiać z pracownikami.
  Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Na parterze znajduje się dział administracyjny, lokali użytkowych, eksploatacji. Na piętro I i II prowadzą dwie klatki schodowe. Na piętrze znajduje się dział techniczny i zamówień publicznych. Na II piętrze znajduje się sekretariat oraz pokoje dyrekcji ZGN, pracowników działu kontroli, informatyki i kadr.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Korytarze na piętrach umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.
  W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  Schody
  Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze.
  Windy
  W budynku brak jest windy.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych, platform, pochylni, informacji głosowych w budynku.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Ogólnodostępna toaleta dla osób na każdym poziomie. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Sala konferencyjna zlokalizowana jest na II piętrze. Brak pętli indukcyjnej w sali konferencyjnej.
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. Wyjście ewakuacyjne realizowane jest głównym wejściem do budynku oraz na podwórko z klatki schodowej.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się przy ul. Szwoleżerów 5, 200m od ul. Czerniakowskiej.
  Pieszo
  Dojścia piesze ulicą Szwoleżerów. Od ulicy Szwoleżerów do budynku prowadzi ciąg pieszo-jezdny od strony zachodniej oraz pieszy od strony wschodniej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. blokada parkingowa.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.2,5 km. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Agrykola 01 (kierunek EC Siekierki: 108, 162), Szwoleżerów 04 (kierunek Trasa Łazienkowska: 108,162) w odległości do 200 m.
  Samochodem
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w pobliżu wejścia do budynku.
  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Do wejścia do budynku prowadzi pochylnia wjazdowa dla osób na wózkach oraz schody dla osób poruszających się samodzielnie. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest przycisk do dzwonka powiadamiającego pracowników o interesancie ze szczególnymi potrzebami. Dojście piesze jest równe.
  Hol wejściowy jest przystosowany do wjazdu wózkiem. W holu funkcjonuje kontrola dostępu. Kancelaria znajduje się po prawej stronie w bardzo bliskiej odległości od wejścia do budynku. Na wprost od wejścia znajduje się pokój dla gości, gdzie w komfortowych warunkach można porozmawiać z pracownikami.
  Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Na parterze znajduje się dział administracyjny, lokali użytkowych, eksploatacji. Na piętro I i II prowadzą dwie klatki schodowe. Na piętrze znajduje się dział techniczny i zamówień publicznych. Na II piętrze znajduje się sekretariat oraz pokoje dyrekcji ZGN, pracowników działu kontroli, informatyki i kadr.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Korytarze na piętrach umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.
  W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  Schody
  Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze.
  Windy
  W budynku brak jest windy.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych, platform, pochylni, informacji głosowych w budynku.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Ogólnodostępna toaleta dla osób na każdym poziomie. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Sala konferencyjna zlokalizowana jest na II piętrze. Brak pętli indukcyjnej w sali konferencyjnej.
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. Wyjście ewakuacyjne realizowane jest głównym wejściem do budynku oraz na podwórko z klatki schodowej.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się niedaleko skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Wilczej.
  Pieszo
  Dojścia piesze są od ulicy Wilczej przez prześwit bramowy. Dojście odbywa się ulicą dojazdową
  o ograniczonym dostępie ruchu kołowego. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. szlaban na linii dojścia do drzwi wejściowych. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości ok. 1100 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów. Najbliższe stacje podziemnej kolei metra Metro Centrum w odległości ok. 750 m i Metro Politechnika w odległości ok. 1000 m. Dojście na perony jest przystosowane dla osób
  z ograniczeniami ruchowymi.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Hoża 01 (kierunek Mokotów: 131), Hoża 02 (kierunek Muranów: 131), Plac Konstytucji 01 (kierunek Mokotów: 118, 131, 151, 411, 501, 502, 514, 519, 520, 522, 525) Plac Konstytucji 02, 08, 10 (kierunek Centrum: 118, 131, 501, 519, 520, 522, 525) znajdują się w odległości do 400 m.
  Tramwajem
  Najbliższe przystanki tramwajowe: Plac Konstytucji 05 (kierunek Mokotów: 4, 15, 18, 35), Hoża 04 (kierunek Muranów: 4, 15, 18, 35) znajdują się w odległości do 250 m.
  Samochodem
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Miejsce parkingowe jest na placu parkingowym.
  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne zadaszone wejście znajduje się w centralnej części boku budynku. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz budynku. Szerokość drzwi umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich z pomocą osób trzecich. Wejście do budynku nie posiada obszaru kontroli. Wejście jest wyposażone w drzwi manualnie otwierane i nie jest dostępne dla osób na poruszających się na wózku (szerokość przejścia poniżej 90 cm, próg). Dodatkowe wejście znajduje się z tyłu budynku. Dojście piesze jest realizowane po wewnętrznej drodze ruchu kołowego. Na elewacji znajduje się tablica informacyjna ADK-2 ZGN . Hol wejściowy jest bez oznakowania dotykowego na posadzce. Schody znajdują się po lewej stronie, schody prowadzą na pierwsze i drugie piętro, gdzie znajdują się działy techniczny i prawny. Na parterze znajdują się punkt zgłoszeń awarii, dział opłat oraz pokoje administratorów. Przy wejściu na schody znajduje się informacja o lokalizacji komórek organizacyjnych ADK-2 na poszczególnych kondygnacjach.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż osi budynku od klatki schodowej do ostatniego pomieszczenia na kondygnacji. Korytarze są wydzielone aluminiowymi przeszklonymi drzwiami z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  Schody
  Klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest drogą ewakuacyjną z poszczególnych kondygnacji. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.
  Windy
  Budynek nie jest wyposażony w windy,
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych w budynku oraz urządzeń informujących o kolejce osób oczekujących.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze bezpośrednio przy wejściu do części administracyjno-zgłoszeniowej. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Budynek nie jest wyposażony w sale konferencyjne.
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez klatkę schodową.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Wilczej i Mokotowskiej.
  Pieszo
  Dojścia piesze są od ulic Mokotowskiej i Wilczej, Hożej, Al. Ujazdowskich. Przejścia dla pieszych na
  ul. Mokotowskiej od strony ul. Hożej oraz na ulicy Aleje Ujazdowskie od strony Placu Trzech Krzyży posiadają sygnalizację dźwiękową, pozostałe przejścia nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Ścieżka rowerowa występuje wzdłuż ulicy Mokotowskiej. Na trasie dojścia do budynku występują takie przeszkody jak kosze na śmieci, słupki drogowe, pachołki drogowe ale występują poza trasą bezpośredniego wejścia do budynku ADK-3.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 1,1 km. Czas dojścia około 16 minut. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów, na których zamontowana jest elektryczna winda dla z niepełnosprawnościami.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Pl. Trzech Krzyży 04 (kierunek Bródno – 118, Mariensztat – 127, Torwar – 171, pl. Hallera – 166), Pl. Trzech Krzyży 06 (kierunek Metro Wilanowska – 108), Pl. Trzech Krzyży 07 (kierunek Nowodwory – 518), Pl. Trzech Krzyży 03 (kierunek oś. Kabaty – 166, Natolin – 503, Wilanów – 116, Metro Politechnika – 118, Wilanów – 180, Spartańska – 222 ), Pl. Trzech Krzyży 01 (kierunek Chomiczówka – 116, 180, Bielańska – 222, Ratusz Arsenał – 503), znajdują się w odległości do 300 m.
  Samochodem
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Mokotowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Wilczą. Miejsce parkingowe jest częściowo na chodniku.
  Taksówką
  Najbliższe postoje taksówek znajdują się na ulicy Mokotowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Piękną i przy pl. Trzech Krzyży od strony Al. Ujazdowskich.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne wejście znajduje się od strony ulicy Mokotowskiej. Wejście posiada przeszkodę architektoniczną w postaci jednego stopnia schodowego przed wejściem do budynku. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz budynku. Wejście do budynku nie posiada obszaru kontroli. Szerokość drzwi umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich z pomocą osób trzecich. Na elewacji po prawej stronie drzwi znajduje się tablica ZGN ADK-3, po lewej stronie znajduje się oznaczony dzwonek ADK-3 oraz domofon. Hol wejściowy posiada tablice z rozmieszczeniem pomieszczeń na piętrach wraz oznaczeniem wszystkich działów administracji. W holu występują 2 oznakowane stopnie schodowe oraz składana ręcznie pochylnia. Na wprost wejścia znajdują się 2 biegowe schody, które prowadzą na I piętro administracji. Budynek posiada drugie wyjście, które prowadzi na zamknięte podwórko.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Na parterze oraz I piętrze do pomieszczeń biurowych prowadzą po 2 korytarze. Korytarze umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone drzwiami pełnymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Na drzwiach umieszczone są tabliczki z oznaczeniem działów. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają kontroli dostępu, są wyposażone w klamkę. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  Schody
  Główna klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu i jest dostępna z korytarzy z parteru oraz I piętra. Stopnie schodów są proste bez podcięć z oznaczeniem pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego. Schody wyposażone są w poręcz z jednej strony.
  Windy
  Brak wind.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych, tablic z wyświetlaczem informującym o kolejce osób oczekujących, czy też informacji głosowych.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa i umywalka umieszczone są na lewej ścianie od wejścia na standardowej wysokości. Miska ustępowa wyposażona jest w obustronne poręcze.
  Na I piętrze brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Sala konferencyjna znajduje się na parterze budynku i jest oznakowana tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w sali konferencyjnej.
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. Klatka schodowa oraz korytarze posiadają oznaczenia ewakuacyjne.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się przy ul. Jezuickiej, pomiędzy ulicami Kanonia, Rynek Starego Miasta oraz Celna.
  Pieszo
  Dojścia piesze do budynku od ulic: Rynek Starego Miasta, Plac Zamkowy, Dziekania, Kanonia, Celna, Brzozowa, Dawna. Chodnik w całości wykonany jest z płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występuje przeszkoda w postaci kosza na śmieci, usytuowanego tuż przy wejściu do budynku.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1.900 m. Z poziomu peronu stacji metra Dworzec Gdański wjazd windą i schodami ruchomymi do poziomu przejścia podziemnego łączącego stację metra ze stacją PKP Warszawa Gdańska. Dojazd do peronów stacji Warszawa Gdańska na poziomie przejścia podziemnego po pochylni.
  Autobusem
  Najbliższe dostępne przystanki to: Stare Miasto 02 (kierunek: Śródmieście, Wola, Bemowo – linie tramwajowe o numerach: 4, 13, 20, 23, 26, 28; linie autobusowe: 160, 190, N11, N21, N61, N71) Stare Miasto 01 (kierunek: Praga, Marki, Bródno – linie tramwajowe o numerach: 4, 13, 20, 23, 26, 28; linie autobusowe: 160, 190, N11, N21, N61, N71); Kapitulna 01 (kierunek Wilanów, Ursus – linie autobusowe: 116, 178, 180, N44) oraz Kapitulna 02 (kierunek: Bielany, Śródmieście) znajdują się w odległości do 500 m.
  Metrem
  Najbliższa stacja metra linii M1 (kierunek: Młociny, Kabaty) Ratusz Arsenał znajduje się w odległości ok. 1.300 m od budynku.
  Samochodem
  Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kanonia 8
  oraz Zapiecek przy budynku, na jezdni z kostki brukowej. Brak rampy krawężnikowej. Przestrzeń manewrowa na trasie dojścia posiada przeszkodę w postaci kosza na śmieci.
  Taksówką
  Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ulicy Podwale na wysokości numeru 13/15, w odległości ok. 300 m.
  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Wejście główne znajduje się w centralnej części budynku. Brak tablicy informacyjnej z napisem „Wejście”. Na elewacji znajduje się czerwona tablica Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz oznaczenie Administracji Domów Komunalnych nr 4. Dojście piesze do wejścia jest równe, bez nachylenia. Budynek nie jest dostępny dla osób na wózku. Wejście utrudniają cztery stopnie, brak pochylni. Drzwi wejściowe stanowią dwuskrzydłowe wrota stalowe z oszkleniem pełnym oraz naświetlem, wyposażone w samozamykacz. Szerokość ruchomego skrzydła ma mniej niż 0,9 m. Przejście przez drzwi do przedsionka dodatkowo utrudnia próg o wysokości 2,5cm, który nie jest oznaczony kontrastowo. W przedsionku wystarczająca przestrzeń manewrowa. Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny w postaci recepcji, znajduje się po prawej stronie zaraz za wejściem. Nie posiada on obniżonej lady recepcyjnej. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, prowadzą na piętra od I do IV.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Pomieszczenia Administracji Domów Komunalnych nr 4 znajdują się na parterze oraz I piętrze budynku Jezuicka 1/3. Na parterze po lewej stronie znajdują się pokoje w których przyjmowani są interesanci. Punkt podawczy wraz z sekretariatem ADK-4, znajduje się na I piętrze budynku, po prawej stronie na końcu ciągu pieszego. Korytarze z wejściami do poszczególnych pomieszczeń znajdują się po obydwu stronach klatki schodowej budynku. Powierzchnia korytarzy umożliwia swobodne wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wyposażone w okna. Brak posadzki antypoślizgowej, brak kontrastowego oznaczenia drzwi. Wejścia do pomieszczeń są oznakowane tabliczkami. Korytarze szerokie, doświetlone światłem dziennym.
  Schody
  Klatka schodowa prowadząca na I piętro posiada schody z podcięciami, o głębokości 33 cm oznaczone taśmą antypoślizgową częściowo uszkodzoną. Wzdłuż schodów umocowano poręcz jednostronną bez przedłużenia. Pierwszy i ostatni stopień nie są oznaczone kontrastowo.
  Windy
  Brak windy w budynku.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych w budynku.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  W budynku brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  ADK-4 nie posiada sali konferencyjnej.
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych

  Opis sposobu dojazdu
  Lokal znajduje się przy ul. Gałczyńskiego 12.
  Pieszo
  Dojścia piesze są od ulic Gałczyńskiego lub Kopernika. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody np. słupki, znaki drogowe,
  różnice w poziomie terenu.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 600 m. W odległości około 300m znajduje się stacja metra Nowy Świat – Uniwersytet. Dojście na perony stacji metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Ordynacka 01 (autobusy linii 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2), Ordynacka 02 (autobusy linii 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2)
  Samochodem
  Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika.
  Miejsca parkingowe (po 2 szt.) zlokalizowane są po dwóch stronach ul. Kopernika.
  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne wejście znajduje się od strony ul. Gałczyńskiego, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać trzy stopnie zewnętrzne od strony ul. Gałczyńskiego lub jeden stopień zewnętrzny od strony ul. Kopernika. Drzwi wejściowe do lokalu bez mechanizmów ułatwiających otwieranie, drzwi dwuskrzydłowe (szerokość skrzydła głównego poniżej 90 cm). Hol wejściowy nie posiada oznakowania dotykowego na posadzce.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia
  do budynku.
  Schody
  Nie dotyczy
  Windy
  Nie dotyczy
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Brak toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Nie dotyczy
  Ewakuacja z budynku
  Z poziomu parteru.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się przy ul. Gałczyńskiego 12a.
  Pieszo
  Dojścia piesze są od ulic Gałczyńskiego lub Kopernika. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody np. słupki, znaki drogowe,
  różnice w poziomie terenu. Przy wejściu do budynku znajdują się stojaki rowerowe.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 600 m. W odległości około 300m znajduje się stacja metra Nowy Świat – Uniwersytet. Dojście na perony stacji metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Ordynacka 01 (autobusy linii 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2), Ordynacka 02 (autobusy linii 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2)
  Samochodem
  Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika.
  Miejsca parkingowe (po 2 szt.) zlokalizowane są po dwóch stronach ul. Kopernika.
  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne wejście znajduje się od strony ogólnodostępnego dla pieszych podwórza, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście do budynku na poziom parteru bezpośrednio z ulicy. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać jeden stopnień zewnętrzny oraz schody wewnątrz budynku. Przy wejściu do budynku zainstalowany jest dzwonek przywołujący. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do budynku bez mechanizmów ułatwiających otwieranie, szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów. Hol wejściowy nie posiada oznakowania dotykowego na posadzce. W budynku nie ma windy.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Korytarze wydzielone drzwiami bez samozamykaczy oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia do budynku.
  Schody
  Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. Pierwszy i ostatni stopień oznaczone kontrastowo na powierzchni poziomej.
  Windy
  W budynku nie ma windy.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Brak toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach. Ogólnodostępne toalety znajdują się na parterze oraz I piętrze.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Nie dotyczy
  Ewakuacja z budynku
  Za pośrednictwem klatki schodowej.

  Opis sposobu dojazdu
  Lokal znajduje się przy ul. Ordynacka 9
  Pieszo
  Dojścia piesze są od ulic Gałczyńskiego lub Kopernika. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody np. słupki, znaki drogowe,
  różnice w poziomie terenu.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 600 m. W odległości około 300m znajduje się stacja metra Nowy Świat – Uniwersytet. Dojście na perony stacji metra możliwe jest za pomocą schodów oraz windy.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Ordynacka 01 (autobusy linii 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2), Ordynacka 02 (autobusy linii 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2)
  Samochodem
  Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika. Miejsca parkingowe (po 2 szt.) zlokalizowane są po dwóch stronach ul. Kopernika.
  Taksówką
  Brak w okolicy postoju taksówek.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Wejście znajduje się od strony ul. Gałczyńskiego, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Drzwi wejściowe do lokalu bez mechanizmów ułatwiających otwieranie, drzwi o szerokość poniżej 90 cm. Do lokalu wchodzi się bezpośrednio z poziomu terenu. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Z korytarza wchodzi się bezpośrednio do pokoju administratorów.
  Schody
  Nie dotyczy
  Windy
  Nie dotyczy
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Brak ogólnodostępnej toalety.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Nie dotyczy
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. Z poziomu parteru.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się na ulic F. S. Jezierskiego 3/5, 200 metrów od ul. Rozbrat.
  Pieszo
  Dojścia piesze są od ulic Rozbrat i Koźmińskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Na trasie dojścia do budynku od strony ulicy Rozbrat występują przeszkody np. słupki na chodniku i wyjazd z podziemnej hali garażowej usytuowanej w budynku F. S. Jezierskiego 5a. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 2000 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Trasa Łazienkowska-Rozbrat 01 (kierunek Torwar: 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525, N25), Trasa Łazienkowska-Rozbrat 02 (kierunek Plac Na Rozdrożu: 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525, N25), Rozbrat 03 (kierunek Szwoleżerów: 108, 162), Rozbrat 04 (kierunek Książęca: 108, 162, 171), brat 05 (kierunek Stadion Legii: 107, 159), Rozbrat 06 (kierunek Wiejska: 107, 159) znajdują się w odległości 500 m.
  Samochodem
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Przemysłowej róg Koźmińskiej. Miejsce parkingowe wyznaczone na jezdni. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na ulicy F. S. Jezierskiego.
  Taksówką
  Brak w bliskiej okolicy postoju taksówek. Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy Górnośląskiej 31 przy Technikum Budownictwa i Architektury nr 1.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne zadaszone wejście znajduje się z boku budynku (wschodnia strona) przy ulic F. S. Jezierskiego 3/5, nie jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzącej. Wejście jest wyposażone w drzwi lewostronnie otwierane na zewnątrz i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Do wejścia do budynku prowadzi pochylnia wjazdowa dla osób na wózkach oraz trzy schody. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest przycisk do dzwonka powiadamiającego pracowników o interesancie ze szczególnymi potrzebami. Dojście piesze jest równe. Na elewacji znajduje się oznakowanie (napis „ZGN ADK-6 PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA”) i tablica ogłoszeń. Hol wejściowy jest przystosowany do wjazdu wózkiem. Punkt obsługi interesanta i punkt zgłoszeń znajdują się po prawej stronie w bardzo bliskiej odległości od wejścia do budynku, przed którymi ustawione są dwa stoliki z krzesłami dla interesantów. Na parterze po prawej stronie znajduje się również pokój z działem windykacji, a za punktem zgłoszeń i obsługi interesanta znajdują się drzwi do korytarza z pokojami administratorów. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie od wejścia, oddzielone szklanymi drzwiami i prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro, na którym mieści się sekretariat, pokoje Kierownictwa administracji, dział techniczny. Schody do sutereny są zabezpieczone zamykaną bramką.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Korytarze na piętrach umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  Schody
  Główna klatka schodowa jest też klatką ewakuacyjną z pierwszego piętra do wyjścia z budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są
  w jednostronne okrągłe poręcze. Z poziomu sutereny można wyjść bezpośrednio na podwórko, usytuowane z drugiej strony budynku (parking) przez dodatkowe, ewakuacyjne drzwi w elewacji zachodniej.
  Windy
  W budynku ADK-6 brak jest windy.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak również elektronicznych tablic z wyświetlaczem informującym o kolejce osób oczekujących do obsługi w punkcie informacyjnym. Punk obsługi interesanta i punkt zgłoszeń widoczne z korytarza przez oszkloną ścianę i drzwi.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością, znajduje się na parterze naprzeciw wejścia do budynku. Drzwi do toalety są o szerokości 90 cm. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na lewo od wejścia i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka i zlew umieszczone są na wprost wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów. Na piętrze i w suterenie brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnością.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Brak w budynku sali konferencyjnej.
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych.

  Opis sposobu dojazdu
  Budynek zlokalizowany jest niedaleko skrzyżowania ulic Mokotowska i Wilcza, z wejściem od strony ul. Wilczej i znajduje się w głębi podwórka.
  Pieszo
  Dojście piesze do budynku jest od strony ulicy Wilczej. Najbliższe przejście dla pieszych znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Mokotowska i Wilcza, nie posiada sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodnik jest wąski. Dojście do budynku przez prześwit bramowy przy ul. Wilczej 10, ogólnie dostępny dla osób pieszych, ograniczony dla przejazdu pojazdów poprzez automatycznie zamykaną bramę. Na trasie dojścia do budynku występują liczne przeszkody takie jak słupki oraz zróżnicowana częściowo uszkodzona nawierzchnia drogowa (ubytki i nierówności). Zamontowane w prześwicie bramowym oraz w okolicach miejsc parkingowych słupki wyposażone są w łańcuchy i linki stalowe. Na trasie dojścia znajdują się dwa niezabezpieczone gniazda kontenerów na odpady.
  Pociągiem
  Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok. 1,3 km. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów, które wyposażone są w elektryczną pochylnię dla wózków inwalidzkich.
  Autobusem
  Najbliższe przystanki autobusowe: Wspólna 02 (kierunek Esperanto – 107) w odległości 450 m, Pl. Trzech Krzyży 03 (kierunek Wilanów – 180, 116, Natolin – 503, metro Natolin – 195, Spartańska 222, Kabaty – 166, 118 – metro Politechnika) w odległości 250 m .
  Samochodem
  Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Wilczej 10
  w bezpośrednim sąsiedztwie wejściowego do prześwitu bramowego. Miejsce parkingowe wyznaczone jest poza pasem jezdni.
  Taksówką
  Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy Mokotowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Piękną.

  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

  Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne wejście znajduje się po środku budynku i posiada zadaszenie. Prowadzą do niego 7 stopniowe schody o szerokości biegu 140 cm, wyposażone w obustronne poręcze ze stopniami wyposażonymi w taśmę antypoślizgową. Schody nie posiadają pochylni ani windy. Wejście wyposażone jest w drzwi stalowe otwierane na zewnątrz, zabezpieczone elektromagnesem, posiadające klamkę w postaci gałki. Domofon przy drzwiach posiada oznaczenia brajlowskie. Na elewacji znajduje się tablica z oznakowaniem instytucji. Za drzwiami wejściowymi usytuowany jest korytarz prowadzący również do kancelarii. Brak oznaczeń punktu informacyjnego. Punkt informacyjny nie posiada obniżonej lady. Klatka schodowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku. Schody posiadają jednostronną stalową poręcz, stopnie wyposażone są w taśmę antypoślizgową. Schody prowadzą na pierwsze piętro.
  Komunikacja wewnętrzna
  Korytarze
  Korytarze na parterze i piętrze są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na piętrze posiada trzy stopnie prowadzące do drugiej części biurowej, brak poręczy. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
  Schody
  Główna klatka schodowa jest również klatką ewakuacyjną, jest ogólnie dostępna. Schody są dwubiegowe o szerokości biegu 135 cm. Stopnie schodów są proste bez podcięć, wyposażone w taśmę antypoślizgową. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.
  Windy
  Brak windy.
  Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pętli indukcyjnych w budynku.
  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Brak tłumacza języka migowego.
  Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
  Pomieszczenia sanitarne
  Toaleta na parterze nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, ale brak jest poręczy. Brak systemu przyzywowego.
  Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Brak sali konferencyjnej .
  Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych, schodowych wózków ewakuacyjnych, oświetlenia dróg ewakuacji w formie listew przypodłogowych. W budynku są oznaczenia ewakuacyjne.