Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Obniżki czynszu

  Przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o zmianę zawartych umów dzierżaw i najmu nieruchomości, poprzez obniżenie czynszu, na podstawie Zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020r.

  Jeżeli z powodu  ustanowienia przez rząd określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze RP brak jest możliwości prowadzenia działalności, bądź Twoje dochody spadły możesz złożyć wniosek o obniżenie czynszu dzierżawnego.

  Czynsz może zostać obniżony w wysokości:

  1. 90% w związku z całkowitym zaprzestaniem wykonywania działalności prowadzonej na nieruchomości,
  2. części czynszu w związku z prowadzeniem na nieruchomości działalności w ograniczonym zakresie.

  UWAGA! Granicę dopuszczalnego obniżenia czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających Wydzierżawiającego wynikających z utrzymania nieruchomości.

  W sytuacji,  gdy kondycja finansowa nie będzie ulegała poprawie, możesz wystąpić o kontynuację obniżki czynszu.

  Jak skorzystać z obniżki czynszu po raz pierwszy?

  • Wypełnij wniosek i prześlij go na adres: kancelaria@zgn.waw.pl
  • Jeśli prowadzisz działalność w ograniczonym zakresie do wniosku załącz dokumenty finansowo-księgowe, które potwierdzą spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

  Jak skorzystać z kontynuacji obniżki czynszu?

  • Jeśli została Ci przyznana obniżka czynszu, a Twoja sytuacja finansowa nie uległa poprawie nie musisz składać kolejnych wniosków.
  • Wystarczy, że prześlesz na adres: kancelaria@zgn.waw.pl
   • oświadczenie o całkowitym zaprzestaniu prowadzeniu działalności w kolejnym okresie rozliczeniowym,
   • dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające spadek obrotów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

  Po rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz drogą elektroniczną odpowiedź  zawierającą stanowisko Miasta. W przypadku przyznania obniżonej stawki konieczne jest zaakceptowanie warunków przez wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@zgn.waw.pl

  Zgoda  wnioskodawcy stanowi podstawę do zastosowania obniżonej stawki czynszu.

  Następnie zostanie przygotowany aneks do obowiązującej umowy dzierżawy. Podpisanie aneksu może nastąpić po ustaniu stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

  Masz pytania?  Odpowiedzą na nie pracownicy Działu Nieruchomości tel. 22 23-12-226 lub 22 23-12-224

  Data publikacji: 2021-05-04 09:26
  Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-25 11:39
  Udostępniający: Redaktor Stron