Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Konkurs 42/2021

  Konkurs ustny – licytacja stawki czynszu odbędzie się w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5, w holu na parterze.

  Harmonogram godzinowy licytacji, ustalony z podziałem na poszczególne lokale zostanie zamieszczony w dniu 22.11.2021 r. w tym miejscu.

  UWAGA: Na licytację przybądź punktualnie, zabierz ze sobą dokument tożsamości i maseczkę.

  Zapraszamy!

  Zapraszamy 23 listopada 2021 r. na licytację czynszu w następujących godzinach:

  10:00 ul. Nowolipie 17B

  • Aneta Filarowska


  10:05 – ul. Wilcza 32

  • DRESSHOLIC DAGMARA CHMIELEWSKA, MARZENA WIERZBICKA S.C.

   

  ul. Piwna 25, Kredytowa 6, Nowy Świat 18/20 – brak ofert

  1 oferta nie dopuszczona z przyczyn formalnych (dot. lokalu przy ul. Wilczej 32 – poz. nr 2)

   

  24.11.2021 r. – Komunikat Komisji – wstępne wyniki

  30.11.2021 r. – Komunikat Burmistrza – ostateczne wyniki

   

   

  Definicje/objaśnienia działalności:

  HANDEL
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność handlową.
  • Przykłady: sklep spożywczy, apteka, księgarnia, galeria.
  • Wykluczenia: handel produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”.

  GASTRONOMIA z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność gastronomiczną polegającą na przygotowywaniu posiłków i/lub podawaniu/dostarczaniu jej konsumentom.
  • Przykłady: restauracja, pizzeria.
  • W przyjętej klasyfikacji działalność rozrywkowa stanowi oddzielną kategorię (ta kategoria jej nie obejmuje).

  GASTRONOMIA bez pełnej kuchni (tzw. mała gastronomia)
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność gastronomiczną polegającą na podawaniu gotowych posiłków, przekąsek, napojów lub sporządzonych po krótkim procesie obróbki. W swojej działalności Najemca nie korzysta z pełnego zaplecza kuchennego.
  • Przykłady: kawiarnia, herbaciarnia.
  • W przyjętej klasyfikacji działalność rozrywkowa stanowi oddzielną kategorię (ta kategoria jej nie obejmuje).

  DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA (np. escape room, klub, dyskoteka)
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność usługową rozrywkową tj. prowadzenie np. escape roomu, klubu, dyskoteki, jak również innych usług, skierowanych do dużych grup odbiorców.
  • Prowadzenie lokalu o takim charakterze, wiąże się z obowiązkiem spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie przepisów ppoż i dróg ewakuacyjnych, w stosunku do pozostałych działalności.
  • Wykluczenia: punkty gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

  DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA / EDUKACYJNA / SZKOLENIOWA (szkoły, kursy, szkolenia)
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność usługową związaną z prowadzeniem szkół, kursów, warsztatów.
  • Jako że w ramach wykorzystania lokalu przewidziane jest jednoczesne przebywanie w pomieszczeniach większej grupy osób, kategoria ta wymaga spełnienia innych wymogów dot. przepisów ppoż i zapewnienia dróg ewakuacyjnych – zgodnie z wykorzystanie lokalu.

  USŁUGI 
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność usługową wyżej nie wymienioną np. usługi fryzjerskie, usługi fotograficzne.
  • W ramach tej kategorii przyjmowane są oferty podmiotów planujących wykorzystanie lokalu m.in. na usługi księgowe, usługi adwokackie, przychodnie, poradnie, gabinety, itp. (działalności w ramach, których do lokalu w celu świadczenia usługi przychodzi klient).
  •Wykluczenia: działalność hotelowa/hostelowa i miejsca noclegowe – wykluczone w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne (ograniczenie to nie dotyczy lokali przeznaczonych do najmu wyłącznie na taką działalność); działalność promocyjna i informacyjna produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”.

  BIURO
  • Kategoria obejmuje biurowe wykorzystanie lokalu, w ramach której w lokalu przebywają pracownicy Najemcy, do biura nie przychodzą klienci podmiotu, bądź przychodzą sporadycznie pojedyncze osoby (np. kurier z przesyłką).
  • Za działalność biurową w rozumieniu tego katalogu nie uznaje się działalności, w ramach których stale przychodzą klienci/kontrahenci na spotkania – gdyż zwiększa to rotację osób korzystających z dojścia do lokalu (najczęściej klatki schodowej).
  • Ograniczenia w zawężającym stosowaniu definicji „biuro” w kategorii przeznaczeń, wynikają z konieczności ograniczenia rotacji osób w ciągach komunikacyjnych z powodu warunków ppoż.

  MAGAZYN/ARCHIWUM
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu polegające na przechowywaniu ruchomości – bez stałego przebywania osób w lokalu.
  • Z uwagi na usytuowanie komunalnych lokali użytkowych w bezpośrednim sąsiedztwie lokali mieszkalnych, a także warunki ppoż w budynkach, w których mieszczą się lokale komunalne – wykluczona jest możliwość przechowywania w lokalach o przeznaczeniu „magazyn/archiwum” m.in. substancji/materiałów łatwopalnych, butli gazowych.