Zaloguj do eBOK
 • Dostępność
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:
  Wyczyść

  Lokale poza konkursem z ofertą

  Ofertę należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie ZGN przy ul. Szwoleżerów 5 w Kancelarii (parter – bezpośrednio przy wejściu do budynku ZGN) w godzinach pracy ZGN (godz. 8-16, od poniedziałku do piątku).

  Wyjątkowo, na czas trwania stanu epidemii dopuszcza się wysłanie zgłoszenia pocztą/przez kuriera pod warunkiem, że opis na kopercie nie będzie budził wątpliwość członków Komisji, że jest to zgłoszenie poza konkursem na wynajem lokalu użytkowego.

  Złożenie pierwszej oferty na najem lokalu rozpoczyna bieg 7 dniowego terminu, w ciągu którego przyjmowane są pozostałe oferty. Informację o dacie złożenia pierwszej oferty oraz o terminie przyjmowania pozostałych ofert umieszcza się w opisie lokalu.

  Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert dokonuje Komisja na posiedzeniu zwołanym niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 21 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert na dany lokal.

  Lokale do wynajęcia poza konkursem znaleźć można przez naszą wyszukiwarkę.