Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Lokale poza konkursem z ofertą

  Ofertę należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie ZGN przy ul. Szwoleżerów 5 w Kancelarii (parter – bezpośrednio przy wejściu do budynku ZGN) w godzinach pracy ZGN (godz. 8-16, od poniedziałku do piątku).

  Wyjątkowo, na czas trwania stanu epidemii dopuszcza się wysłanie zgłoszenia pocztą/przez kuriera pod warunkiem, że opis na kopercie nie będzie budził wątpliwość członków Komisji, że jest to zgłoszenie poza konkursem na wynajem lokalu użytkowego.

  Złożenie pierwszej oferty na najem lokalu rozpoczyna bieg 7 dniowego terminu, w ciągu którego przyjmowane są pozostałe oferty. Informację o dacie złożenia pierwszej oferty oraz o terminie przyjmowania pozostałych ofert umieszcza się w opisie lokalu.

  Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert dokonuje Komisja na posiedzeniu zwołanym niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 21 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert na dany lokal.

  Lokale do wynajęcia poza konkursem znaleźć można przez naszą wyszukiwarkę.

   

  Definicje/objaśnienia działalności:

  HANDEL
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność handlową.
  • Przykłady: sklep spożywczy, apteka, księgarnia, galeria.
  • Wykluczenia: handel produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”.

  GASTRONOMIA z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność gastronomiczną polegającą na przygotowywaniu posiłków i/lub podawaniu/dostarczaniu jej konsumentom.
  • Przykłady: restauracja, pizzeria.
  • W przyjętej klasyfikacji działalność rozrywkowa stanowi oddzielną kategorię (ta kategoria jej nie obejmuje).

  GASTRONOMIA bez pełnej kuchni (tzw. mała gastronomia)
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność gastronomiczną polegającą na podawaniu gotowych posiłków, przekąsek, napojów lub sporządzonych po krótkim procesie obróbki. W swojej działalności Najemca nie korzysta z pełnego zaplecza kuchennego.
  • Przykłady: kawiarnia, herbaciarnia.
  • W przyjętej klasyfikacji działalność rozrywkowa stanowi oddzielną kategorię (ta kategoria jej nie obejmuje).

  DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA (np. escape room, klub, dyskoteka)
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność usługową rozrywkową tj. prowadzenie np. escape roomu, klubu, dyskoteki, jak również innych usług, skierowanych do dużych grup odbiorców.
  • Prowadzenie lokalu o takim charakterze, wiąże się z obowiązkiem spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie przepisów ppoż i dróg ewakuacyjnych, w stosunku do pozostałych działalności.
  • Wykluczenia: punkty gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

  DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA / EDUKACYJNA / SZKOLENIOWA (szkoły, kursy, szkolenia)
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność usługową związaną z prowadzeniem szkół, kursów, warsztatów.
  • Jako że w ramach wykorzystania lokalu przewidziane jest jednoczesne przebywanie w pomieszczeniach większej grupy osób, kategoria ta wymaga spełnienia innych wymogów dot. przepisów ppoż i zapewnienia dróg ewakuacyjnych – zgodnie z wykorzystanie lokalu.

  USŁUGI 
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu na działalność usługową wyżej nie wymienioną np. usługi fryzjerskie, usługi fotograficzne.
  • W ramach tej kategorii przyjmowane są oferty podmiotów planujących wykorzystanie lokalu m.in. na usługi księgowe, usługi adwokackie, przychodnie, poradnie, gabinety, itp. (działalności w ramach, których do lokalu w celu świadczenia usługi przychodzi klient).
  •Wykluczenia: działalność hotelowa/hostelowa i miejsca noclegowe – wykluczone w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne (ograniczenie to nie dotyczy lokali przeznaczonych do najmu wyłącznie na taką działalność); działalność promocyjna i informacyjna produktami powodującymi lub mogącymi powodować działania podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”.

  BIURO
  • Kategoria obejmuje biurowe wykorzystanie lokalu, w ramach której w lokalu przebywają pracownicy Najemcy, do biura nie przychodzą klienci podmiotu, bądź przychodzą sporadycznie pojedyncze osoby (np. kurier z przesyłką).
  • Za działalność biurową w rozumieniu tego katalogu nie uznaje się działalności, w ramach których stale przychodzą klienci/kontrahenci na spotkania – gdyż zwiększa to rotację osób korzystających z dojścia do lokalu (najczęściej klatki schodowej).
  • Ograniczenia w zawężającym stosowaniu definicji „biuro” w kategorii przeznaczeń, wynikają z konieczności ograniczenia rotacji osób w ciągach komunikacyjnych z powodu warunków ppoż.

  MAGAZYN/ARCHIWUM
  • Kategoria obejmuje wykorzystanie lokalu polegające na przechowywaniu ruchomości – bez stałego przebywania osób w lokalu.
  • Z uwagi na usytuowanie komunalnych lokali użytkowych w bezpośrednim sąsiedztwie lokali mieszkalnych, a także warunki ppoż w budynkach, w których mieszczą się lokale komunalne – wykluczona jest możliwość przechowywania w lokalach o przeznaczeniu „magazyn/archiwum” m.in. substancji/materiałów łatwopalnych, butli gazowych.