Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Nasze zadania

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście (ZGN Śródmieście) jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. 

  Nasze główne zadania: 

  1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:
   • lokalowym zasobem m.st. Warszawy
   • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy
  2. Podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,
  3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – powierzonych przez organ Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

  Zajmujemy się w szczególności:

  • eksploatacją lokali;
  • organizowaniem napraw, konserwacji, remontów i modernizacji;
  • utrzymywaniem czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
  • zawieraniem, dokonywaniem zmian i rozwiązywaniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
  • pobieraniem czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali,
  • ewidencjonowaniem nieruchomości i lokali,
  • pełną obsługą użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy,
  • rozliczeniem przychodów i pożytków oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz inne czynności związane z administrowaniem nieruchomościami.

  Podstawę naszej działalności stanowią: