Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  TZ-046/U/M/22

  Usługa odczytywania wodomierzy radiowych zainstalowanych w budynkach stanowiących 100% własności m. st. Warszawy – nieruchomości będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie
  Status
  2, Postępowanie w toku
  Rodzaj zamówienia
  Usługi
  Tryb postępowania
  Zamawiający
  Wartość zamówienia
  Termin składania ofert
  2022-04-29 10:00:00
  Termin otwarcia ofert
  Możliwość złożenia oferty wariantowej
  Nie
  Zgoda na składanie ofert częściowych
  Tak
  Termin wykonania zamówienia
  2022-07-12
  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie
  Cena 100%
  Termin związania ofertą
  30 dni

  UWAGA: zmiana Istotnych postanowień umowy oraz terminu składania ofert.

   

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  działając na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 1
  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  zaprasza do złożenia oferty

  Materiały związane z postępowaniem, tj. formularz ofertowy oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty należy pobierać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego. Są one dostępne w znajdującej się obok sekcji do pobrania.

  Ofertę należy złożyć:

  w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5 (Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przedmiotu zamówienia oraz nr postępowania)

  lub

  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres oferty@zgn.waw.pl