Zaloguj do eBOK
  • Deklaracja dostępności
  • A-
  • A+
  • Zmień kontrast strony:

    Wyczyść

    Zadłużenie za lokal użytkowy, garaż, dzierżawę

    Miasto Stołeczne Warszawa oferuje dłużnikom posiadającym zadłużenia z tytułu opłat za lokal użytkowy, garaż, dzierżawę, ulgę w spłacie zadłużenia w postaci rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia spłaty należności a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie zaległości na podstawie Uchwały Nr LXXXIX/2643/2010 z dnia 9 września 2010r.